Цей сайт використовує файли cookie, щоб забезпечити вам найкращий досвід.
Добре
Договір оферта
Договір приєднання на надання прав доступу до інформаційних матеріалів Українського інституту вивчення розладів особистості
А. Цей договір (далі - "Договір" або "Оферта") є договором приєднання (офертою) в розумінні статей 634 та 641 Цивільного кодексу України УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ВИВЧЕННЯ РОЗЛАДІВ ОСОБИСТОСТІ, що є комерційним найменуванням фізичної особи-підприємця Лемещука Олексія Вадимовича (далі - "Виконавець") для будь-якої фізичної особи (далі - "Замовник"), що прийме цю пропозицію, на зазначених нижче умовах.

B. Моментом повного та беззастережного прийняття Замовником пропозиції Виконавця укласти цей договір шляхом приєднання до нього (Акцептом Оферти) є факт заповнення реєстраційної форми набуття доступу до тих чи інших інформаційних матеріалів на Сайті із зазначенням адреси електронної пошти та телефону.

С. Здійснюючи оплату Послуг, Замовник гарантує, що вже ознайомлений і приймає всі умови Договору, а також ознайомлений і згоден з вартістю Послуг (Тарифами), зазначеною на Сайті Виконавця.

D. Текст цього Договору розташований за адресою: borderline.institute/oferta

E. Якщо ви не згодні з цим Договором або будь-якою його окремою умовою, просимо не вчиняти дій, спрямованих на його укладення.
1. Терміни та визначення
1.1. Слова, що трапляються в тексті Договору, написані з великої (прописної) літери вживаються у значенні, зазначеному в цьому розділі "Терміни та визначення"

1.2. Для цілей цього Договору наведені нижче терміни та визначення використовуються в такому значенні:

"Договір", "Оферта" (використовуються як синоніми) - цей документ, публічна оферта на продаж прав доступу до інформаційних матеріалів Виконавця, розміщених на Сайті або Платформі, що визначає права та обов'язки сторін, порядок та умови надання Послуг, а також усі додатки та доповнення до нього.

"Акцепт Оферти", "Приєднання до Договору" (використовуються як синоніми) - повне і беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти, методами, передбаченими в п. 3, цієї Оферти.

"Замовник" - будь-яка дієздатна фізична особа, яка виявила бажання отримати послуги з надання доступу до інформаційних матеріалів від Виконавця, а також отримати інформаційні послуги Виконавця, яка здійснила Акцепт Оферти.

"Виконавець" - фізична особа-підприємець Лемещук Олексій Вадимович, РНОКПП 2767410316 та фізична особа-підприємець Осіпов Артем Русланович РНОКПП 3739010774, зареєстровані відповідно до чинного законодавства, які є повноправними власниками інформаційних матеріалів, розміщених на Сайті та Платформі, що надає послуги з надання доступу до інформаційних матеріалів Сайту та Платформи за допомогою мережі Інтернет.

"Послуги", "Послуга" - доведення інформаційних матеріалів, розміщених на Сайті або Платформі, до Замовника, за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі "Інтернет" шляхом надання Замовнику доступу до відповідних розділів Сайту або Платформи на підставі оплати обраного Замовником Тарифу, а також надання додаткових інформаційних послуг.

"Сайт" - сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, об'єднаних під одним доменним ім'ям, що являє собою організовану сукупність пов'язаних між собою текстів, графічних зображень, фото, відеоматеріалів, програм для ЕОМ, інших об'єктів інтелектуальної власності, що належать Виконавцю, розташований за адресою доменного імені: borderline.institute із будь-якими піддоменними адресами, які належать до цього доменного імені.

"Інформаційні матеріали" - будь-які відео-, аудіо-, графічні, текстові та інші матеріали, розміщені на Сайті та Платформі, організацію доступу до яких надає Виконавець.

"Курс", "Онлайн-курс", "Навчальний курс", "Навчальна програма", "Навчання", "Тренінг", "Онлайн-тренінг", "Програма", "Онлайн-програма", "Вебінар у записі", "Семінар у записі", "Навчальна програма у записі" тощо. - сукупність інформаційних матеріалів, мультимедійний продукт, аудіовізуальний твір, їхні комбінації, що розміщені на Сайті та Платформі і сформовані в логічно та структурно завершену програму у вигляді пов'язаних між собою відеосемінарів, відеолекцій, статей, текстового матеріалу, графіків, зображень, ілюстрацій, тестів тощо.

"Вебінар", "Семінар", "Майстер-клас", "Воркшоп", "Навчальний модуль", "Тренінг", "Курс" - це навчальний або тренінговий захід, який відбувається онлайн на сервісах відеотрансляцій, інші види трансляція навчального або тренінгового заходу, організованого Виконавцем, у режимі реального часу або запис такої трансляції.

"Особистий кабінет" - сукупність захищених сторінок на Сайті Виконавця або Платформі, що створюються під час реєстрації Замовника, за допомогою якого здійснюється взаємодія Сторін і отримання доступу до інформаційних матеріалів. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Замовником за допомогою введення логіна і пароля, наданих Виконавцем Замовнику на адресу електронної пошти після завершення реєстрації.

"Програмне забезпечення (ПЗ)" -
браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome та аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для обробки інформації, що надається Виконавцем.

"Логін" - унікальне ім'я Замовника, що використовується ним на Сайті/Платформі Виконавця з метою доступу до Курсу.

"Пароль" - поєднання букв, цифр і символів, унікальне для Замовника, що дає змогу при одночасному введенні з Логіном увійти до Особистого кабінету й отримати доступ до інформаційних матеріалів.

"Захищені сторінки Сайту", "Захищені сторінки Платформи" - сторінки Сайту або Платформи, що містять матеріали Курсів, доступ до яких можливий тільки при введенні Замовником Логіна і Пароля.

"Заявка" - анкета, що заповнюється Замовником на Сайті Виконавця, яка містить персональні дані Замовника (Ім'я, e-mail, тел. для зв'язку) та дає змогу надалі ідентифікувати Замовника, а також надіслати йому після реєстрації та оплати відповідного тарифу пароль доступу до Курсу та інструкції з доступу.

"Тариф", "Пакетна пропозиція" - пропозиція, яка містить вичерпний перелік умов укладення Договору: період доступу Замовника до інформаційних матеріалів, склад інформаційних матеріалів, до яких надається доступ, вартість надання доступу, інші істотні умови. Опис доступних тарифів представлено на Сайті.

"Платформа" - "Платформа Sendpulse" (Сервіс) - багатоцільова платформа з функціями організації розміщення записів навчальних заходів, що розташована в мережі Інтернет за адресою: https://sendpulse.com, його піддоменах і сайтах, перекладених іншими мовами, наприклад, на українській https://sendpulse.ua, сервіс, що використовується Виконавцем для розміщення Курсів і надання доступу Замовнику.

"Практичне завдання" - завдання, що надаються Виконавцем Замовнику в ході освоєння Курсу, для їх самостійного виконання. При цьому Замовник визнає, що виконані ним завдання будуть загальнодоступними для будь-яких третіх осіб. Якщо Замовник не згоден з цим положенням, то він повинен відмовитися від укладення цього Договору.

Мобільна платформа - Education by Sendpulse - Android та iOS додаток, розроблений для доступу до Курсів з мобільних пристроїв, а також спілкування учасників Курсів. З метою цього Договору використовується для спілкування Замовника з іншими учасниками, а також з представниками Виконавця.

1.3 У цій Оферті можуть бути використані терміни, не визначені в п. 1.2. У цьому випадку тлумачення такого терміна проводиться відповідно до юридичного значення. Якщо юридичне значення у терміна відсутнє, то здійснюється тлумачення спочатку відповідно до спеціального значення, а в другу чергу, до загальноприйнятого значення.

2. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується забезпечити Замовнику на безоплатній основі надання доступу до інформаційних матеріалів (Курсів), а також надати інформаційну підтримку на умовах обраного Тарифу та забезпечити створення середовища для спілкування з іншими учасниками (залежно від Тарифу) (далі - послуги), а Замовник - прийняти та оплатити такий доступ.

2.2. Склад, тематика та зміст інформаційних матеріалів, доступ до яких надається Замовнику, - залежить від обраного Замовником Курсу та Тарифу. Опис Курсів і Тарифів опубліковано на Сайті.

2.3 Інформація та інші матеріали, зокрема, аудіо- та відеозаписи, письмові матеріали, надані Замовнику Виконавцем в рамках надання послуг за цим Договором, надаються виключно для особистого використання Замовником на умовах одноразової невиключної ліцензії (ст. 1108 Цивільного кодексу України), що означає право, що надається Виконавцю, на особисте використання матеріалів Курсу, Сайту чи Платформи та заборону Виконавцю надавати доступ до Курсу третім особам і заборону на будь-яке інше поширення третім особам. Оплата за надання одиничної невиключної ліцензії включена в ціну Курсу. У разі, якщо Замовник допустить розповсюдження зазначеної інформації, він несе цивільну відповідальність перед Виконавцем за заподіяні фактом розповсюдження інформації збитки у вигляді штрафу, а також на нього може поширюватися адміністративна або кримінальна відповідальність згідно з чинним законодавством у сфері інтелектуальної власності. У цьому випадку Виконавець має право достроково відкликати доступ Замовника до Курсів. Замовник визнає, що всі коментарі, залишені іншими учасниками на Сайті, Платформі, Мобільній платформі, стають частиною матеріалів Виконавця, і до них застосовуються всі положення щодо охорони інтелектуальної власності, викладені в цьому Договорі.

2.4. Виконавець має право змінювати обсяг послуг, що надаються, вартість, умови цієї Оферти без попереднього узгодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сайті Виконавця, а також у загальнодоступному для ознайомлення з цими документами місці, не менше ніж за 1 (один) робочий день до їх введення в дію.

Продовжуючи використання Сайту, Платформи після набрання чинності відповідними змінами, Замовник висловлює свою згоду з новими умовами.

2.5. Приймання послуг за Договором проводиться без підписання акта або іншого двостороннього документа.

2.6 Засвоєння та вивчення інформаційних матеріалів здійснюється Замовником самостійно.

2.7. Зазначені послуги не підлягають ліцензуванню.

2.8. Створення середовища для спілкування з іншими учасниками, обміну досвідом та налагодження партнерських зв'язків здійснюється Виконавцем шляхом надання Замовнику на період дії Договору відповідно до обраних тарифів доступу до закритих чатів (якщо це передбачено відповідним Тарифом).

2.9. Інформаційні матеріали, навчальні або тренінгові заходи ("Курс", "Онлайн-
курс", "Навчальний курс", "Навчальна програма", "Навчання", "Тренінг", "Онлайн-тренінг", "Програма", "Онлайн-програма", "Вебінар у записі", "Семінар у записі", "Навчальна програма у записі" тощо; "Вебінар", "Семінар", "Майстер-клас", "Воркшоп", "Навчальний модуль", "Тренінг", "Курс") є публічними науковими заходами.

2.10. Мовою проведення публічних наукових заходів може бути державна мова
та/або англійська мова (абз. 1 ч. 5 ст. 22 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»).

2.11. Відповідно до абз. 3 ч. 5 ст. 22 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», повідомляємо, що деякі складові частини наукового заходу (фрагменти відеозаписів сесій із клієнтами, клінічні супервізії, обговорення, запитання та відповіді, слова організаторів, наприклад, привітальні слова, розв'язання організаційних питань, запитання лектору тощо) можуть здійснюватися іноземною мовою (російською).

2.12. Згідно абз. 3 ч. 5 ст. 22 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», організатори зобов’язані повідомити учасників заходу заздалегідь про те, що деякі складові частини наукового заходу можуть здійснюватися іноземною мовою (російською) без перекладу. У такому разі здійснення перекладу державною мовою не є обов’язковим.Даний пункт є таким повідомленням

Ми надаємо можливість Замовнику відмовитись від Договору та участі у публічних наукових заходах, у зв’язку з тим, що деякі частини (фрагменти відеозаписів сесій із клієнтами, клінічні супервізії, обговорення, запитання та відповіді, слова організаторів, наприклад, привітальні слова, розв'язання організаційних питань, запитання лектору тощо) можуть здійснюватися іноземною мовою (російською). Грошові кошти повертаються у відповідності до Розділу 6 цієї Оферти, за вирахуванням витрат Виконавця, на оплату комісій еквайрингу, податків тощо. Зазвичай сума таких витрат становить 10% від вартості Курсу.


3. Акцепт Оферти та укладення Договору
3.1. Замовник здійснює Акцепт Оферти шляхом заповнення форми реєстрації (заявки) із зазначенням своїх персональних даних, зокрема й адреси діючої електронної пошти.

3.2. Здійснюючи Акцепт Оферти, Замовник підтверджує, що надання права доступу до інформаційних матеріалів за цим Договором повністю відповідає можливості Замовника користуватися Послугами, наданими у такий спосіб.

3.3. Замовник зобов'язується самостійно забезпечити наявність програмного забезпечення (операційної системи, браузера) на своєму персональному комп'ютері, смартфоні, планшеті або інших пристроях, необхідних для отримання доступу. Виконавець не несе відповідальність, якщо Замовник не може отримати доступ до Курсу або до окремих його елементів через відсутність з боку Замовника підключення до мережі Інтернет та необхідного комп'ютерного/програмного забезпечення, зокрема невідповідності характеристик персонального комп'ютера та інших використовуваних пристроїв мінімальним вимогам для роботи Платформи.
4. Загальні умови надання доступу
4.1. Замовник, виходячи з інформації, яка міститься на Сайті, самостійно обирає відповідний йому Курс, а також тариф доступу з представлених варіантів. За
наявності додаткових запитань та/або необхідності уточнення умов надання доступу, Замовник має право зв'язатися з Виконавцем або його представниками за контактами, опублікованими на Сайті (телефон, електронна пошта, месенджери), і отримати докладну консультацію щодо умов надання доступу до інформаційних матеріалів. Замовник приймає ту обставину, що термін дії доступу за обраним тарифом діє з моменту оплати та надання посилання (пароля) доступу до Курсу/матеріалів.

4.2. Виконавець надає доступ до інформаційних матеріалів тільки при виконанні таких умов:

4.2.1. Замовник надіслав свої реєстраційні дані, тобто заповнив реєстраційну анкету (заявку), розміщену на Сайті Виконавця. Заповнюючи зазначену анкету, Замовник надає свою згоду на обробку персональних даних, необхідних для виконання Договору, а також приймає Політику обробки персональних даних та Угоду на обробку, що розміщені на Сайті Виконавця, також надає згоду, зокрема, на ту обставину, що інформація, викладена Замовником (а саме: виконання практичних завдань, залишення коментарів у чаті, відгуки), буде загальнодоступною відомостями для третіх осіб. Також Замовник надає Виконавцю право на розміщення надісланих ним під час вивчення інформаційних матеріалів фотографій, аудіо-візуальних матеріалів на ресурсах Виконавця як портфоліо для реклами послуг, що надаються Виконавцем.

Даючи згоду на обробку персональних даних, Замовник, зокрема, дає згоду на здійснення Виконавцем інформаційної розсилки електронною поштою, у месенджерах, смс, зокрема за допомогою дзвінків на номер мобільного телефону, вказаний Замовником. Замовник може оформити відмову від такої розсилки, звернувшись з письмовою заявою до Виконавця.

4.2.2. Замовник здійснив оплату доступу згідно з обраним Тарифом і Курсом.

4.3. Послуга доступу надається Замовнику в обсязі, відповідно до обраного тарифу та здійсненої оплати:

- доступ до Курсу надається Замовнику після надходження платежу за Курс, шляхом надсилання на електронну адресу, зазначену в заявці, інструкцій щодо реєстрації та проходження Курсу. Якщо Замовником протягом одного робочого дня з моменту здійснення оплати не заявлено інше, доступ вважається наданим.

Послуги вважаються наданими з моменту надання інструкцій з реєстрації на Курс на електронну адресу Виконавця, введену ним у заявці на реєстрацію.

4.4. Передача Виконавцем Замовнику інструкцій доступу до інформаційних матеріалів є належним виконанням цього Договору з боку Виконавця.

4.5. Тривалість періоду доступу Замовника до інформаційних матеріалів залежить від обраного Замовником Курсу та Тарифу. Терміни надання доступу до інформаційних матеріалів вказані в описі Тарифів і Курсів на Сайті Виконавця.

4.6. Жодна інформація, матеріали та/або консультації, що надаються Виконавцем у рамках надання послуг за цим Договором, не можуть розглядатися як гарантії. Прийняття рішень на основі всієї наданої Виконавцем інформації знаходиться у виключній компетенції Замовника. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням інформації та матеріалів, наданих Виконавцем у рамках виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

5. Вартість послуг з надання доступу та порядок розрахунків.
5.1. Вартість надання доступу вказана на Сайті Виконавця.

Вартість може бути змінена і залежить від:
- обраного Тарифу (вартості Курсу/ тривалості доступу);
- індивідуальної знижки Замовника
- терміну проведення оплати.

5.2. Оплата Послуг з надання доступу здійснюється Замовником у порядку попередньої оплати в розмірі 100% суми Послуг.

5.3. Оплата за цим Договором здійснюється в безготівковій формі шляхом банківського переказу з використанням систем інтернет-еквайрингу або інших платіжних провайдерів і систем з прийому платежів через Інтернет. Оплата може бути здійснена також шляхом банківського переказу на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.4. Зобов'язання з оплати слід вважати виконаними з дня отримання Виконавцем суми оплати в повному розмірі.

5.5. Замовник самостійно відстежує зміну реквізитів Виконавця, зазначених у цій Оферті, і несе відповідальність за правильність здійснюваних ним платежів.

5.6. Усі розрахунки за Договором проводяться у валюті України. У рекламних цілях Замовник може використовувати зазначення будь-якого іншого виду валют на Сайті або в будь-яких інших рекламних матеріалах.

5.7. Оплата за цим Договором може бути виконана Замовником за рахунок залучення кредитних грошових коштів шляхом укладення відповідних договорів з банками та іншими кредитними організаціями. У разі оформлення Замовником цільового кредиту на оплату доступу до інформаційних матеріалів за цим Договором, зобов'язання з оплати доступу слід вважати виконаними з дати перерахування кредитною організацією на рахунок Виконавця необхідної грошової суми.

5.8. При оплаті замовлення банківською картою, обробка платежу (включаючи введення номера картки) відбувається на захищеній сторінці процесингової системи. Виконавець не отримує доступу до конфіденційних даних Замовника (реквізити картки, реєстраційні дані та ін.), їх оброблення повністю захищене і ніхто, в тому числі Виконавець, не може отримати персональні та банківські дані Замовника. Під час роботи з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa і MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечне опрацювання реквізитів банківської картки Держателя. Виконавець не відповідає і не може відповідати за безпеку банківських даних, оскільки не має до них доступу. Здійснюючи транзакції в рамках Договору, сторони виходять з того, що застосована платіжними системами технологія передавання даних гарантує безпеку в транзакціях з банківськими картками шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code, та закритих банківських мереж, що мають найвищий ступінь захисту. При оплаті замовлення банківською картою повернення грошових коштів здійснюється на картку, з якої було здійснено платіж.

5.9. Оплата за цим договором ПДВ не обкладається, у зв'язку із застосуванням Виконавцем спрощеної системи оподаткування.

6. Повернення оплати за Договором
6.1. Повернення суми оплати доступу до інформаційних матеріалів провадиться у разі, якщо Замовник до надання йому інструкції про доступ до Особистого кабінету направив Виконавцю заяву про повернення суми оплати.

6.2. Відмова Замовника від Договору здійснюється за заявою Замовника, зробленою в письмовій формі та направленою на електронну пошту Виконавця.

6.3. Не є підставою для повернення та обставина, що програмне забезпечення на персональному комп'ютері (ноутбуці/смартфоні/планшеті) Замовника та його технічні засоби не дають змоги переглядати та вивчати матеріали Курсу.

6.4. Рішення про повернення або про відмову в поверненні грошових коштів приймається Виконавцем протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання Виконавцем письмової заяви Замовника про повернення.

6.5. Грошові кошти повертаються на той рахунок Замовника, з якого здійснювалася оплата, або на інший рахунок за погодженням Сторін. При цьому Замовник повідомлений про те, що Виконавець не повертає сплачені Замовником комісії банкам або іншим кредитним організаціям, тому що ці витрати є витратами Замовника, які він несе самостійно.

6.6. Грошові кошти повертаються за вирахуванням витрат Виконавця, на оплату комісій еквайрингу, податків тощо. Зазвичай сума таких витрат становить 10% від вартості Курсу.

7. Права та обов'язки сторін
7.1. Виконавець зобов'язується:

7.1.1 Забезпечувати виконання Послуг у належній якості, в узгоджений сторонами термін.

7.1.2 Надати Замовнику доступ до Курсу відповідно до обраного Замовником Тарифу

7.1.3 Забезпечити інформаційну підтримку Замовника під час виконання практичних завдань під час освоєння інформаційних матеріалів Курсу, якщо таку підтримку передбачає обраний Замовником Тариф.

7.1.4 Якщо це передбачено Тарифом, забезпечити можливість доступу до загального чату тих, хто освоює Курс. Доступ до чату надається на період, зазначений на Сайті Виконавця.

7.2. Виконавець має право:

7.2.1 Змінювати обсяг послуг, що надаються, вартість, умови цього публічного Договору без попереднього узгодження із Замовником.

7.2.2 Додавати електронну адресу та номер мобільного телефону Замовника, зазначені під час реєстрації, до свого списку розсилки листів, сповіщень у месенджерах, sms розсилки, продзвону для інформування Замовника про нові курси Виконавця.

7.2.3 Призупинити надання Послуг за цим Договором у разі отримання через службу підтримки повідомлення Замовника про направлення заяви про повернення.

7.2.4 Залучати третіх осіб для надання Послуг за Договором.


7.3. Замовник зобов'язується:

7.3.1 Дотримуватися і забезпечити дотримання ним усіх правил отримання Послуг, встановлених Виконавцем даною Офертою або розміщених на Сайті, надісланих Замовнику на електронну адресу пошти, зазначену в Замовленні, зокрема Правил поведінки Замовника під час освоєння Курсу.

7.3.2 Оплачувати в повному обсязі надання доступу до інформаційних матеріалів/Курсів.

7.3.3 Не поширювати інформаційні матеріали, отримані під час надання Послуг, а також не записувати їх на аудіо- та/або відеоносії. У разі, якщо Замовник допустить поширення зазначеної інформації, він несе відповідальність перед Виконавцем за заподіяні фактом розповсюдження інформації шляхом сплати штрафу, а також відшкодування збитків, включаючи недоотриманий прибуток.

7.3.4 Забезпечити захист доступу до свого Особистого кабінету і не передавати права за цим Договором третім особам без письмової згоди Виконавця. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця електронною поштою, зазначеною в розділі 10 Договору.

7.4. Замовник має право:

7.4.1 На отримання послуг від Виконавця на умовах цього Договору.

7.4.2. відмовитися від листів, що надсилаються Виконавцем, перейшовши за посиланням, зазначеним в електронному листі, а також від інформування за мобільним телефоном, направивши письмову заяву на електронну адресу Виконавця.
8. Строк дії та зміна Оферти
8.1. Справжня Оферта набирає чинності з моменту вчинення Замовником Акцепту Оферти і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами, а в частині охорони прав на об'єкти авторського права і суміжних прав, інших об'єктів інтелектуальної власності - безстроково.

8.2. Замовник погоджується та визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного та чинного між Замовником та Виконавцем договору Оферти, і ці зміни набирають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.

8.3. Продовжуючи використання Сайту або Платформи з матеріалами Курсу після набрання чинності відповідними змінами, Замовник висловлює свою згоду з умовами цього Договору в новій редакції.
9. Відповідальність сторін та прикінцеві положення
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Офертою, Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України.

9.2. Замовник несе відповідальність за порушення авторських і суміжних прав Виконавця, пунктів 2.3., 7.3.3., 7.3.4. у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень України за кожен факт порушення.

9.3 Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості досягти угоди шляхом переговорів, Сторони звертаються до суду.

9.4. Не вступаючи в протиріччя із зазначеним вище, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включно з: діями органів державної влади (у т. ч. ухваленням правових актів), пожежею, повінню, землетрусом, іншими стихійними лихами, відсутністю електроенергії та/або збоями роботи комп'ютерної мережі, війнами, страйками, громадянськими заворушеннями, заворушеннями, будь-якими іншими обставинами, не обмежуючись перерахованими, що можуть призвести до порушення
умов Договору, а також збоями у роботі комп'ютерної мережі, пожежами, повеністю, землетрусами та ін.

9.5. Замовник не має права поступатися своїми правами за Договором третім особам без письмового дозволу Виконавця.

9.6. Будь-які повідомлення, пов'язані з виконанням Договору, можуть направлятися:
Замовнику: на електронну пошту та/або через месенджери, прив'язані до номера телефону, вказаного при реєстрації в процесі Акцепту Оферти.

Виконавцю: на адресу електронної пошти Виконавця, зазначені в розділі 10 Договору, з адреси електронної пошти Замовника, зазначеної ним під час Акцепту Оферти.

9.7. Оплата за даною Офертою означає згоду з усіма умовами (пунктами), перерахованими вище, а також підтвердження тієї обставини, що Замовник ознайомлений у повному обсязі з послугами, що надаються йому, їхніми характеристиками, способом надання та вартістю.

9.8. Виконавець не несе відповідальність за неможливість надати Замовнику інформацію про доступ до придбаного Курсу, у разі введення при реєстрації Замовником невірної адреси електронної пошти.

9.9. Виконавець не несе відповідальності за неможливість Замовником отримати доступ до Курсу, пройти програму, передбачену Курсом, у зв'язку з відсутністю необхідних технічних засобів, особливостей Інтернет-з'єднання, його відсутністю або відсутністю чи некоректною роботою програмного забезпечення на стороні Замовника.
10. Реквізити Виконавця
Місце укладення договору: Україна, м. Одеса.

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ РОЗЛАДІВ ОСОБИСТОСТІ
Фізична особа-підприємець
Лемещук Олексій Вадимович
РНОКПП 2767410316
Юридична адреса: Україна, 65062, м. Одеса, пер. Світлий, 11, к. 70

oleksii@borderline.institute

Фізична особа-підприємець
Осіпов Артем Русланович
РНОКПП 3739010774
Юридична адреса: Україна, 12702, Житомирська обл., Звягельский р-н,
с. Хижівка, вул. Зелена, 2

Поштова адреса Інституту: Україна, 65062, м. Одеса, пер. Світлий, 11, к. 70


Додаток № 1 до Договору публічної оферти на надання прав доступу до інформаційних матеріалів
Правила поведінки Замовника при освоєнні Курсу
Замовник, укладаючи Договір, зокрема зобов'язується:

1. Здійснити оплату згідно з правилами оплати та умовами Договору оферти або обраного на Сайті Виконавця Тарифу (100% передоплата або оплата в розстрочку)

2. надати достовірні дані щодо своєї особи
Це потрібно для того щоб:
а) отримати доступ до курсу та сповіщення по ходу освоєння інформаційних матеріалів,
б) узагалі отримати послугу, актуальну саме для нього і його цілей
в) щоб спокійно і швидко вирішувати спірні ситуації, коли необхідно встановити особу замовника/платника за курсом

3. активувати доступ і освоювати надану інформацію за графіком. Якщо Замовник не виконає цей обов'язок, то Виконавець не несе відповідальності, якщо Замовник не приступає до виконання програми курсу, а курс завершується.

4. дотримуватися авторських і суміжних прав (забезпечувати конфіденційність доступу, не розповсюджувати матеріали курсу в Мережі Інтернет або будь-яким іншим чином)

5. не порушувати ділову репутацію онлайн-курсу

6. не порушувати прав інших учасників, які отримали доступ до інформаційних матеріалів:
а) поводитися коректно і з повагою до всіх інших учасників під час спілкування в чатах і листуванні з Виконавцем;
б) не розсилати спам, не поширювати інформацію, що не належить до курсу, у тому числі рекламу сторонніх проектів.

7. забезпечити себе достатнім Інтернет-з'єднанням для ознайомлення з матеріалами Курсу, надсиланням виконаних завдань, участі у Вебінарах, листуванні в чатах.

При зміні ПК /мобільного телефону/ іншого пристрою і неможливості доступу - звернутися негайно до Виконавця для перереєстрації та переоформлення доступу.

Якщо якийсь із цих обов'язків не виконується Замовником, то Послуги підлягають оплаті в повному обсязі, повернення не здійснюється. Виконавець у цьому випадку не несе відповідальності за неможливість Замовником ознайомитися або отримати інформацію, передбачену програмою Курсу.